Izkaznica podjetjaOsnovni podatki
Naslov: Aktiva skupina d.o.o.
Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin
Matična številka: 3321088000
Identifikacijska št. za DDV: SI26293439
Št. transakcijskega računa: 0242-60257184006 pri NLB d.d
3300-00004377019 pri Addiko Bank d.d.
0430-20002973034 pri Nova KBM d.d.
Osnovni kapital: 1.000.000,00 EUR
Telefon: +386 (0)1 560 31 00
Faks: +386 (0)1 560 31 08
E-pošta: info@aktiva.si
Internet: www.aktiva.si
 
Predsednik uprave: Mihael Strmljan
Članica uprave: Jasmina Tatarovac Šušteršič