VodstvoStrmljan

Predsednik uprave: Mihael Strmljan
Telefon: 01 560 31 00
E-pošta: uprava@aktiva.si
Članica uprave: Jasmina T. Šušteršič
Telefon: 01 560 31 00
E-pošta: uprava@aktiva.si