Sporočilo poslovnim partnerjem vseh podjetij v skupini AktivaSpoštovani,


V vezi domnev o kršenju pravic zaposlenih v družbi Aktiva čiščenje d.o.o., izpostavljenih v televizijski oddaji Tednik dne 5.12.2016, vam podajamo našo izjavo, s katero želimo prikazati še drugo plat zgodbe.

V družbi Aktiva čiščenje d.o.o. pri opravljanju svoje dejavnosti dosledno spoštujemo vse veljavne zakone, ki zavezujejo družbo in druge predpise, kolektivne pogodbe ter splošne akte, ki urejajo delovna razmerja. Prav tako imamo skozi vso preteklo zgodovino poslovanja redno poravnane vse obveznosti do delavcev in države. V omenjenem prispevku objavljeni podatki o ugotovitvah pristojnih inšpekcijskih služb v vezi kršitev se nanašajo na daljše poslovno obdobje, v katerem pa skozi številne nadzore poslovanja do sedaj ni bila ugotovljena nobena resna kršitev, temveč zgolj manjše nepravilnosti, ki smo jih takoj odpravili.


Prispevek v televizijski oddaji Tednik dne 5.12.2016 je predstavil veliko nepreverjenih dejstev in prikazoval nepopolne podatke, za katere obstaja drugačna statistična in tudi zakonska razlaga. Prav tako novinarji niso upoštevali obsežne pisne izjave, s katero smo želeli objektivno predstaviti javnosti dejansko stanje našega dela in poslovnega odnosa z naročnikom Sava turizem d.d. Izjave sindikatov in anonimnih delavcev so sprožile neutemeljena ugibanja o poslovanju naše družbe, kar pa je glede na korektno sodelovanje z vsemi zaposlenimi in doslednim spoštovanjem njihov pravic neupravičeno. Vsled navedenega smo že sprožili postopke, s katerimi bomo zaščitili dobro ime družbe in dosegli v javnosti objavo nasprotnih dejstev.


Kot delodajalec se zavedamo zahtevnih pogojev dela v naši dejavnosti, visokih normativov in nizkih plač, vendar pa ne moremo dovoliti, da se ti pojmi mešajo s trpinčenjem ter izkoriščanjem zaposlenih na delovnih mestih, ker tega v našem podjetju ni.


Za primere težav, kot so slabi medosebni odnosi v kolektivu, pomanjkanje motivacije, depresija, izguba kontrole, težave v družini, težave pri koncentraciji, prekomerni stres in drugo, smo z dnem 23.12.2016 za vse zaposlene odprli posebni program za pomoč zaposlenim v stiski, tako imenovano hitro anonimno psihološko svetovanje. Program temelji na brezplačnem telefonskem in osebnem svetovanju ter ozaveščanju zaposlenih o duševnem zdravju, katerega vodi diplomirani psiholog. Svetovanje je na voljo tudi družinskim članom in je anonimno ter strogo zaupno. Prav tako smo dne 22.12.2016 za potrebe obravnavanja težav na delovnem mestu, ki jih zaradi strahu ali drugih zadržkov zaposleni ne želijo posredovati na podjetje neposredno, odprli tudi poseben e-naslov: anonimno@aktiva.si, na katerega lahko pošljejo kakršno koli anonimno sporočilo, za katerega menijo, da je pomembno in potrebno obravnave na ravni uprave podjetja.


Naredili smo vse kar je v naši moči, da odprto komuniciramo s svojimi zaposlenimi, jim omogočimo brezplačno strokovno pomoč v primeru težav ter možnost anonimnega komuniciranja, na podlagi katerega bomo lahko ustrezno ukrepali in jih zaščitili.

Domneve o kršenju pravic zaposlenih v družbi Aktiva čiščenje d.o.o., izpostavljene v televizijski oddaji Tednik dne 5.12.2016, so izkrivljene, napačne in tudi pavšalno predstavljene, zato jih zavračamo in vam zagotavljamo našo poslovno integriteto.Aktiva skupina d.o.o.
Uprava družbe